Hizmetlerimiz

Marka

        Tescil yoluyla elde edilen haklardan biri olan -Marka-nızı korumak için; ürün veya hizmetinizi,...

devamı için..

Patent / Faydalı Model

       Dünya çapında yeni olan ve bir buluş basamağı içeren, teknik bir soruna çözüm...

devamı için..

Tasarım

           Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin,...

devamı için..

Coğrafi İşaret

      Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan,...

devamı için..

Entegre Devre Topoğrafyası

        Patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım gibi sınai hakların yanı sıra, Entegre...

devamı için..

Alan Adı

       Alan Adı (Internet üzerinde her makinanın kendine özgü bir IP adresi bulunmaktadır. IP adresleri,...

devamı için..

Telif Hakkı

Telif Hakkı        Telif Hakkı (İsteğe Bağlı Kayıt Tescil) – (Eserler üzerinden gerçekleştirilmekte...

devamı için..

Eğitim

       Firmaların/Kuruluşların Fikri ve Sınai Mülkiyet konularında hem kendilerini hem de çalışanlarını...

devamı için..